«Аллахны аллында (Ахыратда) керти дин Исламды.» (Къуран,3:19)

 

Ал сёз
Биринчи сёз
Экинчи сёз
Ючюнчю сёз
Тёртюнчю сёз
Бешинчи сёз
Алтынчы сёз 
Джетинчи сёз
Сегизинчи сёз
Тогъузунчу сёз
Джыйырмабиринчи сёз
Ахыр сёз

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَ بِهِ نَسْتَعِينُ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى

اَلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ

Къартлагъа хурмет
Джаш адамлагъа джол 
Ауругъанлагъа дарман
Къартлагъа
Тишириулагъа

Рисалеи Нур башха бетледе

КЪУРАН

Сёзлюк

Къонакъ китаб

Ассаламу алейкум багъалы дин къарнашларым бла эгечлерим.

Мухаммат Пайгъамбарыбызны (СаллаЛлаху Алейхи Уассалам) Сыйлы Хадисине кёре, Аллаху Тагъала хар джюз джылда бир мюджеддиди-дин иеди. Мюджеддиди- дин -ол хар джюз джылны башында динни джорукъларыны заманны, ёмюрню кереклисине кёре дерс берир ючюн ийилген уллу алим эм Пайгъамбарыбызны (с.а.с.) осиятчысыды.

Бизни, Ахырзаманны эм бу дунияда эм ахыр мюджеддиди-дин эсе, Дунияда бютюн джерде Ислам алимлери джанындан къабыл этилинген Бадиуззаман Саид Нурсиди. Бадиуззаман Саид Нурси блай айтханды: "Ахырзаманны къоркъуулу заманында бир муслиман джети уллу гюнахны ишлемейин фарызларыны тындырыб турса, ИншаАллах бу дуниядан иманлы кетер."

Джети уллу гюнах бладыла: адам ёлтюрген, зийна эткен, аракъы ичкен, джууукъла бла байламлыкъны тохтатхан, ачхагъа ойналгъан оюнланы ойнагъан, алдауукъгъа шагъатлыкъ эткен, Ислам динге заран берген затланы джанында болгъан. Беш фарз да бладыла: Аллахны бирлигине эм да Мухаммат Аны къулу эм келечиси болгъанына ийнаннган, намаз къылгъан, Рамазан айда ораза тутхан, зекат берген, Хаджиликге баргъан.

Саид Нурсини "Рисалеи Нур" атындагъы китаблары бюгюнлюкде дунияны 40 тилине джуукъ кёчюрюлюбдю. "Рисалеи Нур" Къуранны тафсириди, бизни заманыбызгъа кёре магъанасыны береди. Бюгюнлюкде дунияда бир кёб Християн эм башха динли адамла бу китабланы окъуб муслиман боладыла. Муслиман болгъанла да иманларыны къаттырадыла. Биз да "Рисалеи Нурдан" мадарыбызгъа кёре бир кесекчик кьарачай-малкьар тилге кёчюрюрге кюрешкенбиз.

Халатларыбыз-джангылычларыбыз болурла, разы болугьуз. Аллах онг берсин.

http://sozle.narod.ru © Copyright 1999-2005 sozle@narod.ru

 

 Хостинг от uCoz