Тёртюнчю Сёз

 

بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ اَلصَّلاَةُ عِمَادُ الدِّينِ

“Рахман, Рахим болгъан Аллахны аты бла.” “Намаз динни багъанасыды.” (Хадис-Кешфюл Хафа, 2/1621)

Намазны не къадар къыйметли эм керекли болгъаныны, дагъыда къаллай бир учуз эм аз бир багъа бла алынганыны, эм да Намазсыз адам да къаллай бир акъылсыз эм заранлы болгъаныны- эки кере эки тёрт эткенича дараджада ачык ангыларгъа излесенг, бу юлгюлю хапарчыкъгъа къара, кёр:

 

 

Бир заман бир уллу патчах, эки джумушчусуна- хар бирине джыйырма тёрт алтын бериб- эки айлыкъ узакълыкъда, кесини аламат бир къаласына джашаргъа иер. Дагъыда алагъа буйрукъ берир: Бу ачханы джол бла билетигизге беригиз. Эм да ол барлыкъ джеригизде кесигизге керек боллукъ затланы алыгъыз. Бир кюнлюк джолда бир вокзал барды. Алайда мешина да, кеме да, поезд да, самолёт да боллукъду. Ачхагъызгъа кёре мине барырсыз.”

 

 

Эки джумушчусу да, дерс алгъандан сора, кетерле.

Бириси насыблы эди да, вокзалгъа дери бир кесек ачха джояр. Алай а, джоюлгъанны ичинде патчахы джаратырча аллай бир арию сатыу- алыу этер, байлыгъы бирден минге чыгъар.

 

 

Обир джумушчу насыбсыз, тели болгъанындан вокзалгъа деричин джыйырма юч алтыныны джояр. Ачхагъа карт ойнаб тас этер. Бир джангыз алтыны къалыр. Нёгери анга айтыр: “Эшитемисе, къалгъан сомунгу бир билетге бер да, бу узун джолда джаяу эм ач къалма. Бизни патчахыбыз халал кёллюдю, керимди; джазыкъсыныргъа болур, эткен терсликлеринги кечер. Сени да самолётха миндирирле. Барлыкъ джерибизге бир кюнде джетербиз. Огъесе эки айлыкъ бир къум тюзде ач, джаяу, джангыз барыргъа керек боллукъса.”

 

 

Энди бу адам эришиб ол джангыз сомуну, бир бастырылгъан сары алтынны ачхычы болуб чыгъарыкъ, билетге бермейин, болджаллы бир зауукълукъ ючюн хаулеликге джойса; къаллай бир акъылсыз, заранлы, осал болгъаныны эм акъылсыз адам да ангыламаз мы?

Ма эй Намазсыз адам! Эм да Намазны джаратмагъан нафсым!

Ол патчах эсе; Аллахыбызды, Джаратханыбызды (Халикъыбызды).

Ол эки джумушчу джолоучула эсе; бири: дин ахлы, Намазыны сюйюб къылыр. Обири: динини сан этмеген, Намазсыз адамладыла.

 

 

Ол джыйырма тёрт алтын эсе; джыйырма тёрт сагъат хар кюндеги ёмюрдю.

Ол аламат къала эсе Джандетди.

Ол вокзал эсе къабырды.

Джолоучулукъ эсе; къабыргъа, джангыдан тирилиуге, ёмюрлюкге барлыкъ адамланы джолоучулугъуду. Ишлерине, амалларына кёре, Аллахдан къоркъуу дараджаларына кёре ол узун джолну тюрлю- тюрлю дараджалада ётерле. Бир-бир дин ахлы адамла шыбла кибик, минг джыллыкъ бир джолну бир кюнде кесерле. Бир-бирлери да акъыл кибик, элли минг джыллыкъ бир джолну бир кюнде ётерле. Сыйлы Къуран бу кертиликни эки аяты бла билдиреди.

 

 

Ол билет эсе Намазды. Бир джангыз сагъат, беш уахты Намазгъа абдез бла биргелей джетеди.

Джыйырма юч сагъатыны, бу къысхачыкъ дуния джашаууна джойгъан, ол узун ахырсыз джашаууна уа бир джангыз сагъатыны да джоймагъан; не къадар заран этеди, не къадар кесине къыйыллыкъ береди, не къадар акъылсызлыкъ этеди! Нек десенг, минг адам къошулгъан бир лотореягъа байлыгъыны джартысыны берирге, акъылы унаса; алай а, къытарыкъ болуму мингде бирди. Сора джыйырма тёртден бир алтынны, джюзде тогъузсан тогъуз болуму бла къытаргъа боллугъу бир ёмюрлюк байлыкъкъа бермезге; не къадар акъылгъа терс, не къадар акъылдан узакъ болгъаныны кесини акъыллыгъа санагъан адам ангыламаз мы?

 

 

Алай а: Намазда; джанны да, джюрекни да, акъылны да бек уллу бир рахаты барды, эм санлагъа да аллай бир аууур иш тюйюлдю.

Эм, Намаз къылгъанны башха дуния ишлери да, арию иннет бла къуллукъ эткенге саналадыла. Блай бла, бютюн ёмюр байлыгъыны, Ахыратха байлыкъ этерге болур. Джалгъан ёмюрюню ёлюмсюз этер.

 

 

 

 

 

 

 

Хостинг от uCoz