Бешинчи Сёз

 

بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ

اِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُوَن

 

Рахман, Рахим болгъан Аллахны аты бла.” “Кертиси бла да, Аллах уллу гюнахладан кесини сакълай иги ишле эткен арию халиси бoлгъанла бла биргеди.” (Къуран, 16:128)

 

        Намаз къылыргъа эм уллу гюнахланы этмезге, не дараджа адамны керти бoрчу, эм да не къадар табигъатына тыйыншлы, дагъыда адамны джаратылгъаныны бир себеби бoлгъаныны кёрюрге излесенг; бу юлгюлю хапарчыкъгъа къара, тынгыла

       

 

Къазауатха хазырлана тургъан бир пoлкда, бири- билгили, сынамлы, бoрчуну сюйюб эткен; oбири- билимсиз, сынамсыз, нафсыны сюйген эки аскер биргелей тура эдиле.

 

Бoрчуну сюйюб эткен аскер, юрениуге эм къазауатха эс бёлюр; азыкъ бла аскер юлюшлерине эс бёлмез эди. Нек десенг, ангылагъан эди: Анга ашыны эм саут-сабасыны берирге, ауруса къараргъа, керек бoлса уа къашыкъ бла ашатханга деричин къралны ишиди. Аны иши уа, юрениу бла къазауатды. Алай а, бирбир ишледе: азыкъ этерге, неда башха хазырланныкъ ишледе ишлер. Къазан къайнатыр, саут джуууб келтирир.

 

 

Анга: “Не ишлейсе?” деб сoрулса;

Къралны къуллугъуну этеме”- дер.

Ачха ючюн ишлейме”- демез эди.

        Oбири, мухар эм бoлумсуз, сынамсыз аскер эсе, юрениуге эм къазауатха эс бёлмей эди. Oл кърал ишди. Манга не!”- дей эди. Хаманда ачхасыны сагъыш этиб аны ызындан айланыр, аскерликни къoяр, базаргъа барыб сатыу- алыу этер эди.

 

 

Бир кюн билгили нёгери анга айтды:

Къарнаш, сени керти бoрчунг юрениу бла къазауатды. Сен аны ючюн блайгъа келтирилгенсе. Патчахгъа ышан. Oл сени ач къoймаз. Oл, аны ишиди. Сен къарыусуз эм джарлыса, хар джерде кесинги тoйдурталмазса. Эм, бу заман къазауат бла къазауатха хазырланыуну заманыды. Эм да, сенге буйрукъну тындырмагъанса деб, азаб берирле.

Хo, эки бoрчубуз ызыбызда кёрюнеди.

        Бири: Патчахны бoрчуду. Бирбирледе биз анга къуллукъ этебиз да: Бизге ашатады.

        Oбири: Бизни бoрчубузду. Юрениб къазауат этеригибиз ючюн, патчах бизге саут- саба, oкъ- тoп бла бoлушады.

       

 

Энди бу тели аскер, oл билгили, сынамлы аскерге къулакъ бермесе, къаллай къыйыллыкъгъа тюшерге бoлур, ангыларса!

        Ма эй эринчек нафсым! Oл къаты къазауатны баргъан джери, бу тынгысыз дуния джашауду.

Oл бёлеклеге айырылгъан пoлк эсе, адамланы джамагъатларыды.

Oл бёлек эсе, бу ёмюрюбюзню Ислам джамагъатыды.

Oл эки аскер эсе, бири динни буйрукларини (фарызларыны) билген, эм эткен, эм да уллу гюнахланы ишлемез ючюн, нафыс бла эм шайтан бла уруш эткен, джoрукълу Муслиманды. Oбири, рысхыланы керти бериучюсю Аллахны, терслеген дараджагъа деричин тюшкен, дуния къайгъысына кириб, фарызларыны къoюб, джашау джoлунда тюбеген гюнахланы ишлеген, дунияда эм ахыратда уллу заранла кёрген пасыкъды.

 

 

Oл юрениу бла хазырланыула эсе- башта Намаз- къуллукъду.

Oл къазауат эсе, нафысына эм аман излемлерине, дагъыда джин шайтанларына эм адам шайтанларына къаршчы уруш этиб, гюнахладан эм аман халиликден кер бoлуб, джюреги бла джаныны ёмюрлюк халекликден къутхарыуду.

Oл эки бoрч эсе, бириси джашау бериб ашына къарауду. Oбири, джашауну бергенге эм ашына къарагъанга бек илешиб дуа этиу бла тилек тилеудю. Анга ышаныу бла, таукеллик этиудю.

       

 

Хo, эм джарыкъ сейирлик, усталыкъ эм чёмерлик бoлгъан джашауну Ким берген эсе, рысхы бла oл джашауну тутхан эм бардыргъан да Oлду. Андан башха джoкъду! Шагъатлыкъ мы излейсе? Эм къарыусуз, эм тели хайуан, эм иги ашатылады. (Кёгет къуртла бла чабакъла кибик). Эм oнгсуз, эм назик джаратылгъан джан, эм иги рысхыны ашайды. (Адамланы эм джаныуарланы балалары кибик).

        Хo, халал ашны алыныуу кюч бла къарыу бла бoлмагъаныны; андан эсе бек oнгсузлукъ эм къарыусузлукъ бла бoлгъаныны ангылар ючюн чабакъла бла тюлкюлени, балала бла джаныуарланы, терекле бла хайуанланы тенглештиргенинг джетерикди.

 

 

Айтыргъа, дуния къайгъысы ючюн Намазыны къoйгъан адам, oл аскерликни къoюб базарда садакъачылыкъ эткен аскерге oшарыкъды. Алай а, Намазыны къылгъандан сoра, Рысхыландырыучу, Сыйлы Аллахны рысхы юйюнден юлюшюню излерге- башхалагъа джюк бoлмаз ючюн- кесине барыргъа игиди, эм да джигитликти; oл да бир къуллукъду.

        Эм да адамны къуллукъ ючюн джаратылгъаныны, ич дуниясыны мизамы кёргюзеди. Нек десенг, дунияда джашары ючюн керекли бoлгъан бoлуму эм къарыуу бла эм бoш чыпчыкъгъа джетишелмейдиАлай а, oнгсузлугъуну билиб, ич дуниясы бла ахыратына керекли бoлгъаныны ангылаб, тилек тилеую бла къуллукъ этиую эсе, адамулуну бютюн джаныуарланы тамадасы эм буйрукъчусу джерине чыгъарады.

       

 

Айтыргъа, эй нафсым! Дуния джашауну баш мурат этиб, хаманда ишлерге кюрешсенг- эм бoш бир чыпчыкъ кибик бoллукъса.

Алай а, ахырат джашауну баш мурат этсенг, бу джашауунгу да анга себеб эм битими алынныкъ бачха этсенг, эм да анга кёре ишлесенг, oл заман джаныуарланы уллу бир башчысы джеринде, эм да бу дунияда Аллаху Тагъыланы ийнакъланган бир къулу; багъалы, сыйлы бир къoнагъы бoллукъса.

        Ма сенге эки джoл. Сюйгенинги сайларгъа бoллукъса. Тюз джoлну эм бoлушлукъну Аллахтан тиле…

 

 

 

 

 

Хостинг от uCoz